Home

Centrum Beilen

Eind 2010 is stichting Ondernemersfonds Centrum Beilen opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de BedrijfsinvesteringZone (BIZ) Centrum Beilen. De BIZ heeft onder andere als doel het centrum van Beilen economisch te versterken en meer bezoekers naar het centrum te trekken, zodat alle ondernemers hiervan profiteren.

      1. Een professionele promotie van het centrum door het organiseren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen;
      2. Het maken van goede afspraken met de gemeente over beleid wat de ondernemers in het centrum direct aangaat, zoals een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen, een aantrekkelijk terrassenbeleid, versterking van het winkelaanbod, enz.
      3. Het aanpakken van concrete knelpunten in het centrum en het      samen met de gemeente zorg dragen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk centrum.