Projectenmap

Op basis van de visie op het centrum van Beilen zijn projecten en instrumenten benoemd die door de gemeente en door ondernemers / eigenaren kunnen worden ingezet bij de aanpak van de geconstateerde problematiek. In dit document worden de projecten beschreven die op een bepaald moment, op korte of langere termijn opgepakt gaan worden. Het geheel van de projecten vormt een integrale visie op en een plan van aanpak van het gehele centrum. Volledig Projectenmap Beilen

In deze werkgroep hebben de volgende ondernemers zitting:
Henk ten Oever – Frankly’s
Matthijs Mulder – Jumbo Mulder
Robbert Wajer – Juwelier Wajer